Pages

SINOPSIS

Tujuan laman blog ini diwujudkan untuk membolehkan pelajar menambahkan pengetahuan mereka.

Sunday, 29 May 2011

Topik 3

Pelancongan Di Malaysia

Industri pelancongan adalah salah satu penyumbang kepada ekonomi negara yang semakin meningkat kepentingannya. Malaysia yang mempunyai banyak destinasi yang dianggap terindah di dunia kini menarik semakin ramai pelancong dari luar dan dalam negara.
Rancangan Malaysia Ke-9 - Bab 8 menyatakan hasrat kerajaan untuk meningkatkan ekonomi negara dengan memberi lebih tumpuan pada aspek-aspek tertentu, termasuk industri pelancongan.

Industri pelancongan di Malaysia merupakan sektor yang penting dalam kegiatan pertukaran wang asing, yang menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi negara, menarik pelaburan dan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Kerajaan lebih fokus dalam usaha memperbaharui kedudukan negara sebagai destinasi pelancongan luar negara utama, di samping meningkatkan usaha-usaha yang berterusan bagi mempromosikan pelancongan tempatan. Peluang terbuka luas kepada para usahawan, pemilik perniagaan dan pelabur yang menyokong sasaran Kerajaan.

Kementerian Pelancongan Malaysia (Tourisn Malaysia) , Pusat Pelancongan Malaysia and Virtual Malaysia will take the lead in developing the industry. Tourism Malaysia, Malaysian Tourism Centre Virtual Malaysia pula bertanggungjawab mempromosi dan memasarkan pelbagai produk dan perkhidmatan pelancongan negara di dalam dan luar negara melalui pasaran usahasama.

No comments:

Post a Comment